Skip to content

Over itmgr

itmgr biedt pragmatisch allround ICT-advies in klare taal. itmgr is het bedrijf van Durk Boersma. Hij werkt met een netwerk van andere ICT-specialisten.

De kernwaarden van itmgr

De letters itmgr vormen de afkorting voor IT-manager. Daarnaast zijn het de eerste letters van onze kernwaarden:

  • Integriteit. Eerlijk, oprecht, betrouwbaar en onafhankelijk: dat is onze manier van zakendoen. Geen geheime agenda’s, geen eigenbelangen, geen valse beloften.
  • Transparantie. Glashelder en duidelijk. Daar houden we van. Vooraf afspraken maken en dus geen verrassingen achteraf. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
  • Meesterschap. We beheersen de materie, hebben een gedegen opleiding en veel ervaring opgedaan in de praktijk. Een vraagstuk is nooit een kopie van het vorige. Pragmatisch maatwerk noemen we dat.
  • Gevoeligheid. Wij zijn ons bewust van de omgeving waarin we opereren. We houden rekening met de normen en waarden, eisen en wensen van onze opdrachtgevers en hun medewerkers. Het draait niet alleen om techniek, ‘soft skills’ zijn minstens zo belangrijk.
  • Respect. Het Latijnse woord respectare betekent ‘opnieuw kijken’. Het gaat er dus om voorbij de eerste indruk te kijken naar de echte persoon of situatie daarachter.

Itmgr: jouw externe ICT-manager

De juiste persoon op de juiste plek

Itmgr is het bedrijf van Durk Boersma. Ik werk met een netwerk van specialisten, zodat we samen ook grotere projecten tot een succes kunnen maken. De juiste persoon op de juiste plek, dat is wat het verschil maakt!

Soms ben ik zelf een aantal dagen per week op interimbasis aan het werk bij een opdrachtgever. Soms zet ik een collega in voor de opdracht. 

Ik werk veel samen met:

  • Juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van ICT. Binnen ons vakgebied heb je immers vaak te maken met de AVG, leveringsvoorwaarden, dienstverleningsovereenkomsten, intellectueel eigendom, service level agreements, enzovoort.
  • Transitiebegeleiders. Zij coachen teams of afdelingen bij bijvoorbeeld de implementatie van het softwaresysteem of de transitie naar een nieuwe organisatie.
  • Collega-ICT’ers als programmeurs, netwerkdeskundigen enzovoort.
  • Experts op het gebied van ISO-certificering en bijbehorende processen.

Over Durk Boersma

‘Als we Durk inschakelen, weten we zeker dat het goed komt.’ Dat zeggen mijn opdrachtgevers over mij. Ik ben een resultaatgedreven, multidisciplinair geschoolde ICT-professional. Ik fungeer vaak als ‘tolk’ tussen de ICT-afdeling en de directie: pas als mensen elkaar écht begrijpen, kunnen de juiste beslissingen worden genomen. Ik draag hier graag aan bij.

Ik ben een vernieuwer: mijn interesse ligt vooral bij ICT-management, ICT-innovatie, informatiebeveiliging en bij het zorgvuldig inkopen van ICT. Ik heb veel ervaring met het leiden van ICT-projecten en het adequaat inkopen hiervan door het opstellen van documenten als Programma’s van Eisen, informatie- en offerteaanvragen en Service Level Agreements.

Ben je nieuwsgierig geworden wat we voor elkaar kunnen betekenen? We komen graag met je in contact!