Privacystatement

Wij geven u graag een toelichting op het Privacystatement van itmgr. itmgr behandelt en beveiligt de persoonsgegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. itmgr houdt zich dan ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Visie op privacy

itmgr is een ICT-adviesbureau dat zich onder andere dagelijks bezig houdt met het adviseren omtrent privacy. Het is dan ook vanzelfsprekend van groot belang dat het privacybeleid van itmgr erop gericht is om uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te beschermen. Daarom verbetert en vernieuwt itmgr iedere dag. Wij wegen alle belangen af als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens, waarbij uw recht op privacy zwaar meetelt. Ons privacybeleid is door de snelle ontwikkelingen en grote veranderingen nooit helemaal klaar. We blijven ontwikkelen en houden ons beleid up-to-date.

Het gebruik van uw persoonsgegevens en de doeleinden

itmgr legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Wij vragen naar uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de zaken die itmgr met u doet. Met uw persoonsgegevens kunnen wij overeenkomsten en interne bedrijfsvoering uitvoeren en ons houden aan de wettelijke verplichtingen. Iedereen die direct contact heeft gehad met itmgr en een zakelijke relatie is aangegaan, heeft waarschijnlijk persoonsgegevens bij itmgr staan. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, interesse heeft in onze dienstverlening of daadwerkelijk gebruik maakt van onze dienstverlening. Het gaat dan vooral om contactgegevens van vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

Het delen van persoonsgegevens

itmgr deelt geen persoonsgegevens met anderen, tenzij hiervoor een verplichting is. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen bijvoorbeeld op grond van de wet gegevens bij itmgr opvragen. In dat geval zal itmgr deze verstrekken. Wij delen geen persoonsgegevens met anderen voor marketingdoeleinden.

itmgr zorgt voor uw persoonsgegevens

itmgr zorgt ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien er toch iets mis gaat, en er bijvoorbeeld een datalek optreedt, handelen wij direct. Ons privacybeleid is zorgvuldig ingevuld en wij zullen een datalek direct melden aan de toezichthouder en ook aan u, indien nodig.

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u verschillende rechten onder de AVG. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht op vergetelheid
  • Het recht op inzage
  • Het recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

itmgr wil u uiteraard helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Indien u een verzoek doet om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de stappen die wij hiertoe nemen.

Afmelden

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld op een beurs of tijdens een andere gelegenheid, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden. Dit kunt u doen door een a-mail te sturen naar welkom@itmgr.nl.

Andere websites

Op de website van itmgr kunt u hyperlinks aantreffen naar andere websites. itmgr kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

itmgr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van itmgr.

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door itmgr u contact opnemen  via welkom@itmgr.nl.

itmgr is gevestigd te M. van Zantenstraat 1, 3626AG te Nieuwer ter Aa

Privacystatement, versie juli 2018